ԳՐԱԴԱՐԱՆ

«Վերարտադրողական առողջության ծառայությունների ներառականությունն ու հասանելիությունը հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար Հայաստանում» հետազոտություն

Արված բացահայտումների հիման վրա մշակվել են հիմնավոր առաջարկություններ օրենսդրական փոփոխությունների և այլ ցանկալի միջամտությունների վերաբերյալ:

Ներբեռնել

«Հոգեկան և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործունակությունը ՀՀ-ում. դեպի որոշումների կայացմանհամար աջակցության ապահովում» հետազոտություն, Արաքս Մելքոնյան

Ներբեռնել

Հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց ազատության, արդար դատաքննության և անձնական կյանքի իրավունքները հայկական իրավունքում և պրակտիկայում, Արման Զրվանդյան

Ներբեռնել

Ի՞նչ է սուրդոթարգմանությունը

Սուրդոթարգմանությունն օգտագործվում է խուլ կամ թույլ լսող մարդկանց հետ հաղորդակցվելու, ձայնային ինֆորմացիան նրանց հաղորդելու համար: Սուրդոթարգմանությունը լայնորեն օգտագործվում է հեռուստատեսությունում` հաղորդումների, ֆիլմերի ցուցադրության ժամանակ: Շատ հազվադեպ, սակայն պատահում են նաև համերգների սուրդոթարգմանություններ:

Ներբեռնել

Ի՞նչ է տիֆլոթարգմանությունը

Տիֆլոթարգմանությունը տեսողական տարրերի ձայնային մեկնաբանությունն է, այսինքն` այն, ինչ կույրերը չեն կարող տեսնել, այս տեխնոլոգիայի շնորհիվ կարող են լսել ու պատկերացում կազմել այս կամ այն իրերի, ֆիլմերի ու հաղորդումների մասին:

Ներբեռնել

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա

Հայաստանի Հանրապետությունը Կոնվենցիան վավերացրել է 2010 թվականին

Ներբեռնել

Օքսֆամ

Policy Environment Brief Social Protection

Ներբեռնել

Policy Environment Brief Health

Ներբեռնել

Simplified budget: Health 2014

Ներբեռնել

Simplified budget: Social Protection 2014