Հեղինակի հրապարակումները՝ Մարիամ Եղիազարյան

Մարիամ Եղիազարյան
ՄՇԱԿՈՒՅԹ ՍՆԽ արվեստանոց
0

Գիտելիքի, ստեղծագործականության ու կոնցեպտուալ մտածողության վրա հիմնված ժամանակակից ճարտարապետության տեսլականով 2012-ին հիմնվեց SNKH ճարտարապետական արվեստանոցը:…

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ Գարեգին Եղոյանը
0

Վերակառուցման տարիները, երկրաշարժն ու դեպի անկախություն տանող ճանապարհն ամբողջացնող 1988-ին է հիմնադրվել «ԱՐԽկոոպ» ճարտարապետական արվեստանոցը:…